PROJECT

Tandarts voor de daklozen in Amsterdam


 

In Nederland zijn er ongeveer 60.550 personen die vallen onder de categorie dak- en thuisloze jongeren en volwassenen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld, kinderen afkomstig uit multi-probleem gezinnen, tienermoeders, slachtoffers van mensenhandel en ex-gedetineerden. Van deze groep zijn er 8.725 onder de 23 jaar en 2.554 onder de 18 jaar. Deze kwetsbare en kansarme groep maakt door verschillende omstandigheden meestal geen aanspraak op de reguliere mondzorg, terwijl juist zij daar baat bij zouden hebben. Door verminderde toegang tot sanitaire voorzieningen verslechtert hun (mond)hygiëne namelijk drastisch, hetgeen meestal resulteert in een snel verslechterend gebit. Een ernstig aangedaan gebit leidt ook vaak tot maatschappelijk en sociaal isolement (of versterkt deze), waardoor het algehele welzijn van deze groep steeds verder achteruit gaat. Wij willen ons inzetten voor de welzijn van deze "vergeten" groep.

Van deze groep zijn er in Amsterdam zijn er rond de 10.000 mensen die dakloos zijn of een andere reden hebben waarom ze niet bij de tandarts terecht kunnen. Samen met verschillende instanties zoals de Regenboog groep, Dokters van de wereld en HVO Querido willen wij al deze mensen structureel voorzien van mondzorg in Amsterdam. Hierdoor geven wij iemand zijn glimlach weer terug en hopen dat de levens van velen zullen veranderen.