alaska-139934.jpg

BEZOEK AAN DE MOBIELE PRAKTIJK

Periodiek mondonderzoek is belangrijk om uw gebit gezond te houden. Daarbij kijken wij in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en onderzoeken wij onder andere uw tandvlees. Ook bepalen wij hoe groot het risico is op mondziekten zoals gaatjes (cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis). Hieronder volgt een aantal behandelingen om zo te zorgen voor een stralend én gezond gebit. 

WAT TE VERWACHTEN:

 • We doen ons uiterste best om uw bezoek zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.
 • Uw tandarts beantwoordt al uw vragen en geeft waar nodig advies en bespreekt de behandelingen zorgvuldig met u.
 • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden.
 • We voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, zoals de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.
 • U mag zelf bepalen of u een verdoving wilt. Uiteraard zullen wij u van advies voorzien.
 • Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit met uw tandarts of behandelaar. U kunt erop rekenen dat we ons uiterste best doen om het probleem op te lossen.
 • Klachten kunt u bespreken met de tandarts en anders kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ANT via klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl.

WAT VERWACHTEN WE VAN U?

 • Voor uw afspraak wordt de mobiele praktijk en vrije tijd van de tandarts gereserveerd. Daarom verzoeken we u om op tijd aanwezig te zijn op de locatie van de praktijk. 

WAT WE U VERDER VRAGEN:

 • Goede dagelijkse gebitsreiniging en opvolgen van mondhygiëne-adviezen.
 • Regelmatig bezoek aan de praktijk voor het periodiek mondonderzoek door uw tandarts.
 • Het is belangrijk dat u het aangeeft als iets onduidelijk is of als u meer wilt weten over de behandeling, kosten of risico’s.
 • Bent u zwanger of onder behandeling van een arts, slikt u medicijnen of hebt u een hart- of vaatziekte? Meld dit altijd aan uw tandarts. Het is belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie.

Richtlijnen

Tandartsen hebben in hun beroepsuitoefening te maken met richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers. Het belangrijkste doel van deze richtlijnen en andere normen is het op peil houden of doeltreffender maken van de zorg. Hieronder vindt u een overzicht van de richtlijnen waar wij ons aan houden. 

Het meest belangrijke element van tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Graag spreken wij hiervoor met u af. Na afloop van uw controle plannen wij gelijk een nieuwe controle-afspraak in. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en

Klinische tandheelkundige richtlijnen PDF/link/Jaar/Bron

 • Het periodiek mondonderzoek                       document 2007 UMC St. Radboud
 • Mondzorg voor jeugdigen                              document 2012 NMT, NVVK, CBO en anderen
 • Samenvatting mondzorg voor jeugdigen        document 2012 NVVK, CBO en anderen
 • De klachtenvrije verstandskiezen                  document 2007 UMC St. Radboud
 • Richtlijn voor de (na)zorg bij patiënten          document 2007 E. van Laarhoven-Nijsmet implantaten
 • Tandletsel                                                      document 2010 KNMT

 

Geneeskundige richtlijnen met raakvlakken met de tandheelkunde PDF/link/Jaar/Bron

 • Richtlijn Antistolling                                     document 2012 ACTA
 • LESA Antistolling                                         document 2010 NHG, KNMP, FNT, NMT
 • Landelijke standaards keten antistolling      document 2012 FNT, NVK
 • Mondholte Orofarynxcarcinoom                   document 2004 hoofd- en hals tumoren
 • Griep                                                           document 2007 RIVM
 • Behandelrichtlijn Endocarditis Profylaxe      document 2016 NGH
 • Richtlijn Injectables, voor tandartsen           document 2015 ANT, NVDFE
 • Richtlijnmodule AB gewrichtsprothese         document 2016 NOV

 

Algemene richtlijnen PDF/link/Jaar/Bron

 • Horizontale verwijzing                                 document 2002 NMT
 • Verticale verwijzing                                     document 2002 NMT
 • Praktijkrichtlijn spoedgevallen                     document 2012 NMT
 • Patientendossier (WGBO)                             document 2014 KNMT
 • Praktijkrichtlijn patiëntendossier                  document 2014 KNMT
 • Herziene Richtlijn Infectiepreventie             document 2016
 • Europen guidelines radiation                       document 2004 Europese Commissie
 • Guidelines on CBCT                                    document 2011
 • Richtlijn Tandheelkundige Radiologie          document 2015 KNMT
 • LESA Medicatieoverzicht                             document 2010 GGZ Nederland, IGZ

 

Protocollen/adviezen PDF/link/Jaar/Bron

 • Paroprotocol                                                  document 2012 NVVP

PraktijkwijzersPDF / linkJaarBron

 • WGBO                                                            document 2006 NMT
 • Gedragsregels voor tandartsen                      document 2000 NMT