Schermafbeelding 2017-07-05 om 01.40.20.png

SHARIF TAIRIE

 

Mijn verhaal start in Kabul (Afghanistan) in 1991 te midden van een hevige oorlog. De situatie in het thuisland escaleerde met een alarmerende ratio waardoor mijn familie vertrok uit Afghanistan en alles achterliet. De weg naar Nederland was niet zonder gevaren, maar eenmaal in Nederland aangekomen begon een nieuw moeizaam pad met vele uitdagingen. 

 

In de jaren erna heb ik langzamerhand mijn plek weten te bemachtigen in de Nederlandse maatschappij door ingeloot te worden voor de studie Tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandeelkunde Amsterdam (ACTA). Overladen met enthousiasme en trots zat ik met mijn neus in de boeken en perfectioneerde ik dagenlang, tot in de late uren, mijn vaardigheden op simulatiepatiënten. Naarmate de studie zich vorderde ontstond er in een korte tijd een gigantisch probleem, namelijk het uitbreken van verschillende oorlogen op mondiaal niveau. De beelden die verschenen van kinderen en volwassenen die vluchtten voor hun leven opende weer het boekje waar ik en mijn familie vele jaren geleden voor gevlucht waren. De toegang tot zorg was schrikbarend laag of zelfs afwezig voor deze mensen.     

 
Schermafbeelding 2017-07-05 om 01.50.36.png

Tijdens mijn studie maakte ik kennis met een "vergeten" groep mensen, namelijk de kwetsbare, kansarme kinderen en volwassenen in Nederland. Wie valt onder deze groep vraagt u? Verschillende organisaties hebben aangetoond dat het om meer dan 60.000 geregistreerde dak -en thuislozen gaat in Nederland. Als we naar de ouderen kijken die nauwelijks toegang hebben tot mondzorg dan schiet het getal naar de honderdduizenden in Nederland, met alle gevolgen van dien.  

Vele jaren geleden werd ik geholpen toen ik kwetsbaar en kansarm was in Nederland. Mijn doel is om hieraan een bijdrage te leveren, door het oprichten van een organisatie die mij hiertoe in staat stelt. Met de oprichting van Dentist for Humanity hoop ik dit doel te bereiken en hiermee de levens van vele kwetsbaren en kansarmen te bevorderen. Met de hoop dat ook zij gaande weg een stap kunnen zetten in de richting tot (re)integratie in de samenleving. 

Om de mogelijkheden van hulpverlening voor deze vergeten groep uit te breiden, ben ik van start gegaan met de zij-instroomstudie Geneeskunde aan het Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn droom is te specialiseren tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg en een daarbij passend promotieonderzoek te verrichten om ons werk te vergemakkelijken, verbeteren en toegankelijker te maken voor iedereen. 

Sharif Tairie, Tandarts