NEED HELP?

 

AANMELDEN

Bent u een Nederlandse burger, maar kunt u niet terecht bij de reguliere tandartspraktijk wegens verschillende redenen? Bent u een migrant zonder papieren en heeft u behoefte aan tandheelkundige zorg? Heeft u pijn en kunt u nergens terecht? 

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties. Met deze organisaties zijn er regelingen getroffen voor de kosten van de behandelingen, ook staan ze klaar om u verdere te helpen met mogelijke vragen. 

Door contact op te nemen kunnen wij u helpen in onze tandartspraktijkin Amsterdam.      

De Regenboog groep
     T 020 - 531 76 00
     E info@deregenboog.org

 
headache-1910644.jpg
 

APPLY

Are you a Dutch citizen and unable to visit a regular dental office due to financial circumstances? Are you are an undocumented migrant in need of dental care? Are you in pain without any other options for dental healthcare? 

If so please contact one of the following organizations. We have made arrangements with the following organizations for the cost of the treatment. They will also be of assistance to answer any further questions you might have.                                

By doing so we will be able to help you in our dental office that is located in Amsterdam. The following organizations have made arrangements about the cost of the treatments and they can inform you more about that. 

De Regenboog groep
     T 020 - 531 76 00
     E info@deregenboog.org